Data publikacji: 2019-04-17

Dla dobra środowiska

Zakłady chemiczne „Organika” S.A. utrzymują pozycję autoryzowanego dystrybutora NOXy® i tym samym realnie wpływają na poprawę ochrony środowiska.

Dla dobra środowiska.png

NOXy® to najwyższej jakości produkt chemiczny Grupy Azoty, znany również pod zarejestrowanym znakiem towarowym AdBlue®. Stosowany jest przede wszystkim w najnowszych technologiach oczyszczania spalin (SCR). Technologia SCR umożliwia ograniczenie emisji szkodliwych dla człowieka i środowiska gazów, takich jak tlenki azotu. SCR to technologia oparta na selektywnej redukcji katalitycznej. Dzięki jej zastosowaniu z użyciem roztworu mocznika oferowanego jako NOXy® (AdBlue®), szkodliwe tlenki azotu NOx zostają zredukowane do czystego pierwiastka w postaci pary wodnej. Unijne dyrektywy z roku na rok wprowadzają coraz bardziej restrykcyjne wymagania.

Od początku 2014 roku obowiązuje norma Euro 6, która ogranicza emisję tlenków azotu o kolejne 80% w stosunku do normy Euro 5, czyli w sumie nawet do 95%. System SCR z wykorzystaniem NOXy® jest na coraz szerszą skalę stosowany nie tylko w autobusach i samochodach ciężarowych, ale także osobowych, pojazdach z segmentu off-road (sprzęt rolniczy, budowlany) oraz specjalistycznych środkach transportu takich jak np. lokomotywy spalinowe. Jak wiemy - ciężarówki to większość transportu drogowego z udziałem na poziomie 71,3%. Biorąc pod uwagę, że udział diesla w całości ciężarówek to – wg różnych danych – od 95 do 98%, można przyjąć, że 71% wszystkich dostaw realizowanych drogą lądową jest napędzane dieslem.

Korzyści ze stosowania produktu NOXy® dostarczanego przez Autoryzowanego Dystrybutora, Zakłady Chemiczne „Organika” S.A.:

  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, spełnianie aktualnych norm unijnych emisji gazów,
  • obniżenie zużycia paliwa nawet o 5% przy optymalnym ustawieniu silników,
  • zniżki w podatkach i opłatach drogowych w Europie,
  • zmniejszenie awaryjności pojazdów i wydłużenie okresów serwisowych,
  • zwiększenie wartości samochodu przy odsprzedaży.

W roku 2018 Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. uzyskały statut certyfikowanego dostawcy potwierdzający wymogi normy ISO 22241-1, m.in. jakości badań jakości produktu, przechowywania i transportu. Uzyskana certyfikacja pozwala także na oznakowanie produktów znakiem towarowym AdBlue®.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:

NOXY 10L

NOXY 4,7L +L