Data publikacji: 2018-11-21

Eliminacja zagrożeń dróg oddechowych

Norfi zajmuje się wentylacją przemysłową. Oznacza to, że usuwa ze środowiska pracy człowieka substancje stanowiące zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Specjalnością firmy są wyciągi spalin silnikowych służące do eliminowania zagrożeń dróg oddechowych u źródła ich powstawania.

Norfi.JPG

Od natury zagrożenia zależy skuteczna metoda przeciwdziałania, dlatego w każdym przypadku dobierane są odpowiednie rozwiązanie techniczne. Systemy te usuwają pyły, dymy, mgły, pary, spaliny i gazy, działając na zasadzie podciśnienia.

Regulacje prawne dotyczące pracy w otoczeniu spalin silnikowych

Wyciągi spalin należą do grupy urządzeń wentylacyjnych, co stawia je w hierarchii priorytetów wyżej od niektórych innych urządzeń czy narzędzi wchodzących w skład wyposażenia warsztatu niejednokrotnie posiadających większy budżet niż ten przeznaczony na wentylację warsztatu. Bez sprawnej wentylacji żadna praca nie może być wykonywana, nawet jeśli warsztat posiada najdroższe wyposażenie. I nie jest to wymysł producentów tego typu urządzeń, lecz kwestia, którą reguluje zapis w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku, tj. „Urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły, powinny być zhermetyzowane. W razie niemożliwości zastosowania takiego rozwiązania, urządzenia powinny być wyposażone

w miejscowe wyciągi”.

Zresztą nie tylko w rozporządzeniu jest o tym mowa. O konieczności odprowadzania spalin na zewnątrz pomieszczenia informuje odpowiedni zapis w instrukcji BHP znajdującej się w każdym warsztacie samochodowym. Praca w pomieszczeniu zamkniętym przy włączonym silniku spalinowym jest więc regulowana przez odpowiednie, krajowe instytucje. Każdy, kto planuje otworzyć lub prowadzi warsztat, zatrudniając do tego pracowników, musi dostosować swój biznes do obowiązujących wymogów.

Dostępne urządzenia

Odwrotu od stosowania wyciągów spalin nie ma, to w tej chwili najskuteczniejsza metoda eliminowania spalin silnikowych z warsztatu samochodowego. W ofercie Norfi wyróżniamy trzy podstawowe grupy produktowe, wszystkie przeznaczone do wyciągu spalin. Do pierwszej zalicza się pojedyncze wyciągi spalin, drugą tworzą bębnowe wyciągi spalin. Ponadto oba typy produktów są zaliczane do grona stacjonarnych wyciągów spalin. Oznacza to, że urządzenie nie może być podłączone do pojazdu w ruchu. Trzecią, najbardziej rozbudowaną grupę, stanowią szynowe wyciągi spalin, w tym przypadku dopuszcza się możliwość użytkowania urządzenia wraz z pojazdem wyjeżdżającym z warsztatu. Osobną grupę stanowią wyciągi podpodłogowe oraz ramiona PAREX.

Pokrótce przywołane rozwiązania techniczne spełniają najważniejsze zadanie – pozwalają cieszyć się pracą pozbawioną obecności spalin silnikowych w warsztacie, dodatkowo są funkcjonalnie i nie stwarzają problemów użytkownikowi. To oczywiście nie wszystkie opcje produktowe, możliwości jest znacznie więcej, jednak od czegoś trzeba zacząć. Najlepiej od pozbycia się spalin.

O firmie

Norfi to stabilnie działająca firma o ugruntowanej pozycji na rynku. Jej kwalifikacje wynikają z nieustannego rozwoju oraz zdobytego know-how. Przedsiębiorstwo może poszczycić się 40-letnim doświadczeniem w eliminowaniu zagrożeń dla zdrowia człowieka występujących w otoczeniu jego pracy. Urządzenia Norfi stosowane są na całym świecie, zapewniają klientom pełny komfort pracy i najwyższą jakość materiałów użytych podczas produkcji urządzeń oraz akcesoriów.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:

P5-4611-150

P5-4601-155

P6-4996-151

20-967-150/5M

25-4934-150

T12-16L-N25B