Data publikacji: 2017-03-02

Inter Cars wspiera rozwój serwisów

W ostatni weekend lutego na zaproszenie Inter Cars członkowie sieci Q-Service Truck spotkali się na corocznym, ogólnopolskim spotkaniu sieciowym.

Kluczowym elementem, na który firma Inter Cars od zawsze kładzie duży nacisk, jest budowanie silnych relacji z klientami. Taki cel od początku istnienia przyświeca również sieci Q-Service Truck. Jednym ze sposobów na budowanie trwałych i dobrych kontaktów są coroczne, ogólnopolskie spotkania sieciowe. Tym razem członkowie Q-Service Truck, w ostatni weekend lutego, przybyli na zaproszenie Inter Cars do pięknego hotelu Krasicki, położonego w Lidzbarku Warmińskim.

Inter Cars chce wspierać działalność serwisów sieciowych. Podczas konferencji ich właścicielom przedstawiono więc m.in. dane rynkowe dotyczące obecnej pozycji warsztatów niezależnych. Ich analiza pozwala świadomie planować rozwój serwisu, dokonywane naprawy, a także podejmować decyzje zakupowe. Bycie na bieżąco z informacjami branżowymi daje punkt odniesienia na temat pozycji na rynku.

Kolejnym poruszanym tematem było wsparcie marketingowe dla uczestników sieci. Inter Cars posiada wiele narzędzi i nośników informacji, które pomagają kreować wizerunek serwisu. Podczas prezentacji każdy mógł znaleźć chociaż jedno narzędzie, które może wykorzystać na swoje potrzeby.  Spółka przedstawiła także kierunki rozwoju dla serwisów, jakie powinny zainteresować uczestników. Rynek jest obecnie niestabilny i dość wymagający, dlatego członkowie sieci Q-Service Truck muszą w pierwszej kolejności podążać za trendami obowiązującymi w branży. Inter Cars poprzez współpracę z wieloma producentami jest w  stanie podpowiedzieć im, jaki kierunek rozwoju wybrać.

W rozmowach z przedstawicielami Inter Cars serwisy często mówiły o trudnościach z utrzymaniem pracowników w firmie. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku rynku pojazdów ciężarowych, ponieważ specjalistów z tego zakresu jest znacznie mniej. Podczas prezentacji, przygotowanej przez Annę Figiel, Zastępcę Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich w Inter Cars, właścicielom warsztatu przybliżono najważniejsze czynniki w aktywnym poszukiwaniu pracy. Dowiedzieli się oni także, jak mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby odchodzących pracowników oraz w jaki sposób rekrutować nowych. Wymiana wzajemnych doświadczeń z tego zakresu wśród serwisów pokazała, że temat jest dla nich bardzo istotny.

- Przyszłość warsztatów zależy od dostosowania się do wymagań obecnego rynku, na którym wszystko musi być dostarczone na czas i w najwyższym standardzie. Powszechność wykorzystania Internetu wymusza na członkach sieci Q-Service Truck podejmowanie działań promujące, otwarcie się na nowych klientów oraz nowe technologie. Właśnie poprzez spotkania i wspólne dyskusje możemy zmierzać do wypracowania dobrych praktyk współpracy, które będą przynosić wymierne korzyści – mówi Sylwia Wysocka, Koordynator ds. Sieci Q-Service Truck w Inter Cars. 

Oprócz poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń, spotkanie było także okazją do integracji między właścicielami warsztatów i przedstawicielami spółki. Po części oficjalnej odbyła się uroczysta kolacja, a następnie wszyscy mieli okazję obejrzeć występ Stefano Terrazzino z zespołem Belli RiBelli. Włoska muzyka porwała gości do tańca, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

- Serwisom sieci Q-Service Truck dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzają i współpracę w roku 2016. Życzymy sobie i Państwu, aby obecny rok był dla nas rozwojowy, przyniósł wiele ciekawych inicjatyw oraz wymiernych korzyści – podkreśla S. Wysocka, dodając - Kolejne spotkania sieciowe odbędą się wiosną. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy.