Data publikacji: 2019-04-04

Partnerstwo ponad granicami

Na początku roku w Hedwiżynie koło Biłgoraja miało miejsce niezwykłe spotkanie. Uczestniczyli w nim pełniący honory gospodarza, właściciel warsztatu Andrzej Kapuśniak oraz przedstawiciele warsztatów Q-Service Truck z Ukrainy.

QST_Polska_Ukraina_04.jpg
QST_Polska_Ukraina_02.jpg
QST_Polska_Ukraina_01.jpg
QST_Polska_Ukraina_03.jpg

Warsztat Andrzeja Kapuśniaka od kilku lat zrzeszony jest w największej niezależnej sieci warsztatów ciężarowych w Europie, Q-Service Truck. Ponieważ jest to zakład działający niezwykle prężnie i na bardzo wysokim poziomie, właśnie on ugościł w swoich progach gości z Ukrainy, którzy zdecydowali się na przyjazd do Polski i zacieśnienie współpracy w ramach międzynarodowej sieci.

Dwa dni wcześniej przedstawiciele ukraińskich serwisów wzięli udział w wielkiej gali w Arłamowie, podczas której celebrowano 20-lecie istnienia sieci Q-Service Truck. Dwa z nich właśnie podczas tej uroczystości zostały przyjęte w szeregi sieci, pozostałe należą już do niej od poprzedniego roku. – Wszyscy do Hedwiżyna przyjechali po wiedzę, wymianę doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy – mówi Dmitriy Stepyuk, dyrektor LLC Longran, po czym dodaje – Chcieliśmy zwiedzić polski Q-Service Truck i podpatrzeć, jakie rozwiązania stosują nasi koledzy.

- Z warsztatem pana Andrzeja Kapuśniaka chcielibyśmy oczywiście współpracować – kontynuuje Stepyuk. – Najbardziej interesuje nas współpraca na poziomie wymiany doświadczeń, a także działania w aspektach technicznych oraz – przede wszystkim – pomoc klientom. Samo przystąpienie do sieci Q-Service Truck to z kolei możliwość korzystania z systemu bonusowania, który uprawnia nas do zakupu narzędzi do wyposażenia warsztatu oraz daje dostęp do licznych szkoleń dla naszego personelu.

Sieć Q-Service Truck w ostatnich latach rozrasta się coraz bardziej, szczególnie na rynkach zagranicznych. Obecnie w siedmiu krajach (Polska, Litwa, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia) w jej strukturach zrzeszonych jest już 170 warsztatów. W najbliższych latach ekspansja ta powinna następować, a jednym z kluczowych aspektów scalających jej członków będzie jedna wspólna gwarancja, która działać będzie nie tylko w obrębie polskich serwisów, ale we wszystkich warsztatach, także zagranicznych, należących do Q-Service Truck. Podczas wizyty w Hedwiżynie wspominał zresztą o tym także Dmitriy Stepyuk, dyrektor LLC Longran: - Jedną z najważniejszych korzyści płynących dla nas z przynależności do sieci jest możliwość otrzymania gwarancji dla naszych klientów, którzy będą przebywali w Polsce czy na Litwie. To znacznie ułatwi nam pracę, a jednocześnie znacząco podniesie standard oferowanych przez nas usług.